กิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร การพัฒนาสู่ภาคกิจการเพื่อสังคมที่เติบโต

ถึง… (ว่าที่) ผู้ประกอบการทางสังคม

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

Set Social Impact “เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการอย่างยั่งยืน” / 1 ก.พ. 61

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise