2 สาวเก่งที่สร้างกระแสไก่ทอดเกาหลี Bonchon ให้คลั่งไปทั้งประเทศ

อายุน้อยร้อยล้าน Diamond Grains #3

อายุน้อยร้อยล้าน Diamond Grains #2

อายุน้อยร้อยล้าน Diamond Grains #1

กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ พิชิตธุรกิจกับคุณสุรนาม พานิชการ 19 ก.ค. 59 (4/4)