The secret life of athit : คุยถึงชีวิต อธิษฐ์ พีระวงศ์ ช่างภาพข่าวไทยจากผู้ไม่เคยจับกล้องและลาออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นช่างภาพอาชีพ จนมาเป็นช่างภาพไทยคนแรกผู้ได้รับรางวัลพูลิตเชอร์

10 นิสัยช่างภาพที่ทำตามแล้วเก่งทันที

อาชีพของคนยุคใหม่ ที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ กับ ช่างภาพอิสระ

วิธีการ เป็นช่างภาพมืออาชีพ

3 ข้อดีของอาชีพช่างภาพอิสระ