สอนตัดต่อวีดีโอ iMovie ใน iPhone ตั้งแต่เริ่มจนจบ (มือใหม่ก็ทำได้)

ตัดต่อวิดีโอ ใส่เอฟเฟ็ก เสียง ข้อความ ลงyoutube facebook ฯลฯ ด้วยมือถือ

ตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือ แอพKinemaster

ตัดต่อวิดีโอ 2 จอง่ายๆ ด้วยมือถือ

“เทคนิคตัดต่อ” หัวใจของการเล่าเรื่องผ่านวีดีโอ