เสียงสะท้อนจากอาชีพ ไกด์ไทย กับความท้าทายบทใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยวหลังโควิด-19

เรื่องที่คนจะเป็นไกด์ควรรู้

เรื่องเล่าจากมัคคุเทศก์ไทยในสายอาชีพ

ทำไมต้องสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ? ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ? ข้อสอบเป็นแบบไหน?

มัคคุเทศก์