แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายสิบแสน สุขสุชะโน (NSC 2004)

แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายนพกร ถนอมเสียง (NSC 2015)

โอ้ มัทนิน จากเทพเกมเมอร์ สู่เบื้องหลังคนทำเกม

Forrest Li ชาวจีน ผู้ก่อตั้ง Garena อาณาจักรเกมแสนล้าน “เกิดที่สิงคโปร์ โตที่ไทย และจะไป(IPO)ที่อเมริกา”

ห้องเรียนผู้ประกอบการ: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม ตอนที่4 MAD VR Studio (VR game)