การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รักษ์ผืนป่า ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคความจริงเสริม 3 มิติเรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง น้ำใจ

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัด

การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรื่องประเพณีขันโตก