การพัฒนาเกม God Simulation Game บน Unity ตอนที่ 2

การพัฒนาเกม God Simulation Game บน Unity ตอนที่ 1

มาลองใช้งาน ARCore ของ Google บน Android Studio และ Unity 3D กัน

Quick Step: การใช้งาน Blender สำหรับขึ้นโมเดล 3 มิติสำหรับเกม

Quick Step:โปรแกรม Blender การสร้าง Texture ด้วย UV Mapping