กระบวนการผลิตโมเดลงานแอนิเมชั่น 3 มิติสำหรับเกมเพื่อบริษัท อิ้กดราซิล กรุ๊ป

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง ต้นไม้ของพ่อ

ภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นในภาพยนตร์การ์ตูนโดราเอมอน ตอนพิเศษ

การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล

การออกแบบภาพยนตร์เอนิเมชั่นเพื่อแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นเรื่อง พญาเม็งราย