การออกแบบ Hex Map ของเกมด้วย Blender กับภาษา Python

Blender การใส่กระดูกให้โมเดล 3 มิติด้วย Rigify Add-on

Blender 3D การ Paint Realtime บน UV สำหรับโมเดล 3 มิติ

สร้างเกมบน Unity 3D กับชุดพัฒนาเกมสำเร็จรูป Daydev Action Kit

รู้จักกับโปรแกรมทํา ANIMATION