กฎหมายกับปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาเกมแนวต่อสู้โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจินและอัลกอริธึมแบบเอ-สตาร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการทางด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการเจาะตลาดด้วยยุทธวิธีการทำให้เฉพาะเจาะจงรายบุคคล

ปัญญาประดิษฐ์ กับเวชกรรมตรงเหตุ