การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ Business Intelligence (BI) ในยุค Big Data

ยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ กับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทย

บทบาทของเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าต่อธุรกิจสมัยใหม่และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง