สรุปสาระสำคัญจากการเสวนาความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain ตอนที่ 1-4

บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน = Bitcoin & Blockchain Technology

ต้นแบบสถาปัตยกรรมแบบไม่รวมศูนย์ โดยใช้ บล็อกเชน สําหรับ ข้อมูลและการวิจัยด้านการแพทย์: กรณีศึกษาของเครือโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

Bitcoin Transactions: The New Frontier of Income Tax Evasion in Thailand

กระบวนการทำธุรกรรมทางการเงินกับเทคโนโลยีบล็อกและสร้างสกุลเงินดิจิทัล