การตลาดออนไลน์และบริการลูกค้าด้วยแชทบอทกรณีศึกษา: การใช้ Chatfuel ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเมสเซนเจอร์