การศึกษาเชิงประจักษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย

ระบบชำระเงินดิจิทัล ตัวช่วย SME ทำเงิน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์

การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด พฤติกรรม และความพึงพอใจ ต่อการใช้งานเอ็มเปย์ แอปพลิเคชั่น (mPAY Application)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร