เพลงลอยกระทง

ย้อมตำนาน เพลงลาวดวงเดือน

เมื่อเพลงไทยเข้าสู่ยุค ’วิกฤติ’

ภาพความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่เบี่ยงเบนออกจากจารีตของสังคม ผ่านเพลงไทยสมัยก่อน

สีสรรพ์วรรณศิลป์