สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์

สัมผัส : ปฐมบทแห่งวรรณศิลป์ไทย

กลวิธีสร้างเอกภาพในบทเพลงจังหวัดและสถานที่ของวงดนตรีสุนทราภรณ์

กระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยม

ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับภาษาในงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัยระหว่าง พ.ศ. 2533-2552: การสำรวจภาพรวม