การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด

สุนทรียภาพจากโลกความจริงในโลกเสมือนจริง

องค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

XR – The Future of VR, AR & MR in One Extended Reality

การพัฒนาสื่อความจริงเสริม โดยใช้การออกแบบแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นครโบราณจัมปาศรี จังหวัดมหาสารคาม