“จีน-ญี่ปุ่น” ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่! บรรจุวิชา “การลงทุน” และ “Coding” ในชั้นประถม-มัธยมต้น

How to สอนเด็กเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม สำหรับพ่อแม่ไม่มีพื้นฐาน

ทิศทางสื่อสอน Coding สัญชาติไทยในภารกิจก้าวทันเทคโนโลยี

ไม่มีคอมพิวเตอร์ แล้วเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้หรือไม่?

เมื่ออนาคตการเก่งแค่ทักษะเดียวอาจไม่พอ – สอนเด็กให้รู้จักโค้ดดิ้งตั้งแต่เด็กจะดีกว่าหรือไม่