หนังสืออุเทศภาษาไทย : ภาษาไทย น่าศึกษาหาคำตอบ

เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์ขลัง: เหลียวหน้าแลหลังเพลงลูกทุ่งไทย

โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: เพลงโคราช