นักวางแผนการเงิน กับเคสแยบยลที่ต้องระวัง และเคสดีๆ มีความหวังที่น่าประทับใจ

เส้นทางสู่อาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน”

รู้จักใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)

อยากเป็นนักวางแผนทางการเงิน ต้องทำยังไง ?