จักริน ทองประสาท นักพากย์หลากคาแรกเตอร์เสียง

ธุรกิจขายเสียง 6 ช่องทางทำเงิน ขายเสียงให้เป็น รับรองรุ่ง

กระบวนการกลายเป็นนักพากย์ (Voice Actor) กรณีศึกษา : ทีมพากย์พันธมิตร

64 ฤดูชีวิตของมาโนช พุฒตาล นักเล่าเรื่องที่มีดนตรีเป็นสื่อนำ

กรกิจ ดิษฐาน’ ประวัติศาสตร์ในมุมมองของนักเล่าเรื่อง