วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธ.ค.52 – พ.ค.53

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 12 ฉบับที 2 (2018): ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

Journal of Developmental Entrepreneurship

International Journal of Entrepreneurship

Journal of Small Business Strategy