ครูพบกูรู ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ

ฝึกพูดเต็มเสียง : สอนเป็นพิธีกร สอนพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร

การฝึกอ่านหนังสือออกเสียง : สอนเป็นพิธีกร สอนพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร

ฝึกพูดให้ชัดเจน : สอนเป็นพิธีกร สอนพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร

รูปและเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย โดย อ.ดร.สิริลักษณ์ และครูปวิวัณณ์ สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ตอนที่ 9