การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling)

การเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัล (Digital Storytelling)ในการรายงานข่าวภัยพิบัติของสำนักข่าว CNN

iCreator Podcast EP35 : เทคนิคการทำงานเขียน การใช้ภาษาในแบบ “นิ้วกลม” สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

The Role of Images in Storytelling

Elements of Storytelling : An overview of basic storytelling elements for photography, film, and writing