วิธีการสร้าง Storytelling กับออนไลน์คอนเท้นต์

เล่าเรื่องให้มีคนอ่าน ออกแบบให้งานถึงคน เปิดวิธีคิดงานของคนทำสื่อในเวิร์กช็อป a team junior 16

ถอดสูตรลัดนักเล่าเรื่อง ‘เพิท’ พงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ Ad Addict

ถอดสูตรลัดนักเล่าเรื่อง 6 จุดเด่นการเล่าเรื่องของเพจมนุษย์ต่างวัย

เล่าเป็นเรื่อง : “มูลค่า” และ “คุณค่า” ในเนื้อหาของเรื่องเล่า