ลีลาภาษากระทบใจในนวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค์

ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันทร์

การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์

การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ของนักเขียนสตรีในนวนิยายอิงพุทธศาสนา

การเปรียบเทียบคำเสริมน้ำเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนจากละครโทรทัศน์