สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์

สัมผัส : ปฐมบทแห่งวรรณศิลป์ไทย

กลวิธีสร้างเอกภาพในบทเพลงจังหวัดและสถานที่ของวงดนตรีสุนทราภรณ์

กระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยม

ประสานวรรณศิลป์และคีตศิลป์ : เพลงเลียนแบบพื้นฐาน-ตัวแทนจิตวิญญาณชาวบ้านเยอรมัน