บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับดนตรีไทย (ภาควรรณคดีไทยในเพลงไทย)

บัณณ์ดุรีย์ : เล่ม 2, ภาควรรณคดีไทยในเพลงไทยสากล / วรรณคดีกับเพลง

บทเพลงแห่งความหลัง : สามพลังยอดนักเพลง

เพลงวรรณคดี ของ เจ้าฟ้านริศ และ ละครเรื่อง พระร่วง ตอนขอมดำดิน

รื่นรสเพลงไทยในวรรณคดี ขุนช้าง-ขุนแผนและอิเหนา