การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 มิติ ภาษามือไทยเรื่องทฤษฏีสีสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กำเนิดหนุมาน”

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง น้ำใจ

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮานะผจญภัย

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น