ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติ

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ

นวัตกรรมระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ

ปัญญาประดิษฐ์ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณของทศวรรษ 1960

ปัญญาประดิษฐ์แบบปรับตัวได้อัตโนมัติสำหรับเกมต่อสู้