ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันผู้ช่วยส่วนตัว: กรณีศึกษา: แอปพลิเคชันสิริและกูเกิลแอสซิสแทนซ์

การสร้างปัญญาประดิษฐ์คู่ต่อสู้ที่สูสีกับผู้เล่นในเกมวางแผนแบบผลัดกันเล่นในท้องตลาด