ต้นแบบการอนุวัติการจัดการระบบบริการสหกรณ์ร้านค้าดิจิทัลในประเทศไทย ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยการประยุกต์ใช้บล็อกเชน

การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แนวทางการสร้างการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์

แนวทางการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบล๊อคเชน