การวัดชื่อเสียงของตราสินค้าและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง กับชื่อเสียงของตราสินค้า

อิทธิพลของคุณประโยชน์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ต่อความเชื่อมั่นและความยึดมั่นในแบรนด์ : ตัวแปรคั่นกลางของการมีส่วนร่วม

การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้ชายเจนเนอเรชั่นเอ็ม

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า

แนวทางการวางตราสินค้าในภาพยนตร์ประเภทรักวัยรุ่น