การวิเคราะห์เนื้อหาของการสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันของผู้ติดตาม

The impact of generation Y’s job preferences on employer branding

การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าประเภทรถยนต์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น ซี-คลาส และ บีเอ็มดับบลิว รุ่น ซีรี่ย์ 3

การศึกษากลยุทธ์แบรนด์พันธมิตรของแบรนด์ Huawei และ Leica ที่มีผลต่อ co-brand product กรณีศึกษา: Huawei P9