การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเกล็ดปลา เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งบ้าน

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสำหรับการเก็บน้ำนมในพื้นที่สาธารณะ

การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชารูปแบบร่วมสมัยประเภทจักสาน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ

การออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำเคลื่อนที่เพื่อความผ่อนคลายโดยมีภาพลักษณ์งานจักสานไทย