การสร้าง Chatbot ภาษาไทยด้วย DialogFlow + ThaiMC

สอนใช้งาน AI แชทบอท ภาษาไทย เหมาะกับ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์

รู้จักกับแชทบอท ตอบเองได้ไม่ต้องใช้คน Chatbot ทำงานยังไง? | Digital Thailand

4 ข้อดีและข้อเสีย chatbot | แชทบอท มีประโยชน์หรือจุดด้อยอะไร (อัพเดท 2563)

How Oracle Intelligent Bots Work