รีวิว & สอนใช้งาน Kaojao Chatbot เเชทบอท ปิดการขายอัตโนมัติ!

EP 18 การประยุกต์ใช้ LIFF กับ ริชเมนูและ Line Chat Bot

EP 12 การทำ Line Chat BOT การกำหนดขนาดภาพและการทำภาพเอนิเมชั่น GIF

EP 31 การแชทบอทแจ้งผลการเรียนแล้วส่ง Message แบบอื่นๆ ต่อเนื่อง

EP 28 สอนผ่าน zoom การทำ Rich Menu ในไลน์แชทบอท