สังคมไร้เงินสดของไทย

The Future of Payment: How Digital and Blockchain Technology Revolutionise the Future of Money?

ไทยก้าวสู่ยุคไร้เงินสด หันทำธุรกรรมออนไลน์ ยอดกดเงินตู้ ATM วูบครั้งแรกในรอบหลายปี

สังคมไร้เงินสด โลกอนาคตที่ไม่ใกล้ แต่ไม่ไกลเกินฝัน (Cashless society)

แบงก์ไทยกับยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสด (cashless society)