การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint

ตัวอย่างการทำ Powerpoint Style Infographic Ex. 18

ทำ Powerpoint Style Infographic Ex. 23

ตัวอย่างการทำ Powerpoint Style Infographic Ex. 14

ตัวอย่างการทำ Powerpoint Style Infographic Ex. 3 (อธิบายทีละขั้นตอน)