ลืมบทพูดเวลานำเสนอ เอาตัวรอดยังไง?

ก่อนนำเสนอข้อมูลทุกครั้ง อย่าลืมนึกถึงเรื่องนี้!

เริ่มการนำเสนอแบบนี้…ต้องระวัง อาจทำให้ผู้ฟังผิดหวัง!

วิเคราะห์การนำเสนอของ Steve Jobs ในส่วนที่คนไม่ค่อยพูดถึง!

เปิดการนำเสนอให้ประทับใจ ไม่ควรพูดคำนี้!