กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 – ธุรกิจชุมชน “เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น”

ธุรกิจชุมชน ข้าวหอมมะลิ105 บ้านป่าแดง

เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. : ธุรกิจชุมชนสร้างไทย…บ้านดงกระทงยาม@ปราจีนบุรี

โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ช่วยเหลือธุรกิจในชุมชน

จากโชห่วยท้องถิ่น ปรับตัวสู่ ครัวชุมชน อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อธุรกิจชุมชน