ฟู้ด เชียงใหม่ ธุรกิจชุมชน ส่งอาหารและสิ่งของ โดยกำนันโหน่ง

ธุรกิจชุมชน “ธนาคารปุ๋ยบ้านถ่อน” กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถ่อน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ธุรกิจชุมชนสร้างไทย…ชุมชนลำน้ำแม่ลา@สิงห์บุรี

เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. : ธุรกิจชุมชนสร้างไทย…บ้านขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์

“บ้านน้ำเกี๋ยน” จากชุมชนที่เกือบล่มสลาย แต่ยืนหยัดได้ด้วยชีววิถี | BrandThink Ads