Podcast – Influencer Marketing Special Episode – 5 เทรนด์ “Influencer Marketing 2020” ปีแห่งความท้าทาย “แบรนด์-อินฟลูเอนเซอร์” จะรับมืออย่างไร?

Podcast – EP.8 3 สเต็ป Customer Journey ใช้พลัง “Influencer” ชนะใจลูกค้า กับ 4 กลยุทธ์ Influencer สื่อสารแบรนด์

Influencer Marketing EP.4 ทำความรู้จักโมเดล “Influencer Mix”

Oops! Podcast – Influencer Marketing EP.2 อะไรคือ Influencer

Oops! Podcast – Influencer Marketing EP.1 การตลาดคนละวิถี