Set Social Impact “เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการอย่างยั่งยืน” / 1 ก.พ. 61

Online Course : รู้จักกับ Social Enterprise

ธุรกิจ เพื่อสังคม ๑4๑ Social Enterprise (25 ก.พ.61) Step up ก้าวให้ถึง

LightningTalk ตอน พลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างกิจการเพื่อสังคมขับเคลื่อนธุรกิจดูแลสิ่งแวดล้อมฯ230962

ทางรอดโควิด-19 พลิกธุรกิจเพื่อสังคม : พลิกปมข่าว (6 เม.ย. 63)