รูปและเสียงพยัญชนะไทย โดย อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ และครูปวิวัณณ์ สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ตอนที่ 3

พูดภาษาไทย ยังไงให้ชัด I ซีรีส์เทคนิคการพูด

หลักพื้นฐานการอ่านภาษาไทย

ผู้ประกาศข่าวกับคุณสมบัติและวิธีการอ่านออกเสียง

การออกเสียงในภาษาไทย