ตัดต่อวิดีโอเป็นใน15นาที KineMaster 2020 เบื้องต้น | ครูบี สอนตัดต่อ

บรรยายการ เขียนข่าวแบบมืออาชีพ

รู้เท่าทันข่าว : ตอนที่ 4 ตามติดชีวิตนักข่าว การสื่อข่าวที่แท้จริงคืออะไร

เมื่อประชาชนจับตาจริยธรรมสื่อมวลชน : รู้เท่าทันสื่อ (21 มี.ค. 63)