เทคนิคเล่าเรื่องให้จูงใจคน

เล่าเรื่องอย่างไรให้สะกดใจคน? – ครูเงาะ รสสุคนธ์ | SkillLane.com

หาตัวเองให้เจอ! วิธีค้นหาทางที่ใช่ของตัวเอง | เส้นทางความสำเร็จ Ep.2

รู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายในงานและความสุขในชีวิตให้เจอ ด้วย Design Thinking | The Secret Sauce EP.96

เราจำเป็นต้องรู้จัก ‘ตัวตน’ ของตัวเองไหม ในเมื่อตัวเราก็เปลี่ยนไปทุกวัน