6 วิธีบริหารเวลาของบารัค โอบามา มนุษย์ที่เคยยุ่งที่สุดในโลก | The Secret Sauce EP.43

เทคนิคการแบ่งเวลาแบบฟรังๆ 24 ชั่วโมงมันได้อะไรมากกว่าที่คิด!!

การบริหาร “เวลา” 1 วันให้ทรงคุณค่าสไตล์คนญี่ปุ่น