🔺ผูกประโยคง่ายๆ พูดให้เป็นเรื่องราว I พื้นฐานน้อยฝึกพูด II แอดLine: @englishfitandfirm

ฝึก SPEAKING เป็นประโยคได้ แม้คลังคำศัพท์น้อย

พูดเป็นประโยคได้ แม้พื้นฐานน้อย!! ตอน ภาษาอังกฤษในสวน แอดLINE @englishfitandfirm

รวมชุดกริยาที่ใช้บ่อยที่สุด 100 คำ พร้อมตัวอย่างประโยค

ฝึกพูดอังกฤษเน้นทันใช้งาน จากเทนส์ใช้บ่อย #Present Continuous