การเล่าเรื่องประทับใจ

EP. 183 – เทคนิคเล่าเรื่อง ของพี่ดู๋ สัญญา

เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านวีดีโอ [ Story Teller ]

การตลาดดีๆต้องมีเรื่องเล่า

Ep.18 | วิธีเล่าเรื่องให้มีคนตามเป็นล้านๆ | โลกขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่า | Capt.Benz-ผู้กองเบนซ์